Samstag, 3. März 2012

Beveilig uw Prive-Word 2007-documenten

Als u zich zorgen maakt over gevoelige gegevens in uw Microsoft Word-document kunt u zowel versleutelen en beveiligen met een wachtwoord van het document om het te beveiligen. Deze functie is erg handig als u uw documenten op te slaan op een gedeelde locatie, zoals een netwerkmap of een computer thuis.

Te coderen uw document, klikt u op de Microsoft Office-knop in de linker bovenhoek, selecteer Bereid uit het linker menu en kies Document versleutelen.

In het Document versleutelen dialoogvenster typt u uw wachtwoord voor dit document.

U moet dan opnieuw in te voeren in uw wachtwoord voor de verificatie en klik op OK. Je zal niet elke vorm van bevestigingsbericht ontvangt, wordt dit venster gewoon verdwijnen.

Door de standaard Windows Office Word 2007 bespaart uw document met 128-bit Advanced Encryption. Nu wanneer iemand gaat naar het document opent zal het automatisch gevraagd om het wachtwoord.

Dat is alles wat er is.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen