Samstag, 3. März 2012

Markeer uw document als Final in Word 2007

Als u alle klaar bent met een Word-document dat is rond uw bedrijf geslaagd voor reviews, dan kunt u het document markeren als definitief, zodat je collega's weten dat het de definitieve versie en vereist geen extra bewerking. Het voorkomt ook dat mensen per ongeluk wijzigingen aanbrengt in het document voordat het op sturen aan een klant, bijvoorbeeld.

Ten eerste, zult u het wilt opslaan in een nieuwe bestandsnaam, voor het geval je nodig hebt om later wijzigingen aanbrengen, of wilt u een ander document te baseren.

Ter gelegenheid van uw document als Final, klik op de Microsoft Office-knop in de linker bovenhoek, kies Maak in het linker menu, en klik vervolgens op Markeren als Final.

wordmenu.png

Je krijgt twee vervelende popup-vensters uit te leggen dat uw document wordt opgeslagen, en de tweede zal vragen of u het bericht wilt stoppen nog een keer gebeurt. Houd in gedachten dat wanneer u een document als eindcijfer, het is definitief.

Als u nu terug en open het document we net gemarkeerd als laatste ziet u het lint wordt grijs weergegeven en er geen wijzigingen kunnen worden aangebracht in dit document. Lezers kunnen zoeken naar tekst of uit te printen van het document.

Nog een laatste ding om op te merken. Zul je in staat om te vertellen welke documenten Gemarkeerd als finale door het pictogram op de statusbalk.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen